Pozvánka na XIX. Rozprávačské Lodno

V sobotu 11. júna budú už devätnásty raz prichádzať do dolnokysuckej obce Lodno rozprávačky a rozprávači z rozličných častí Slovenska. Popoludní ich v miestnom kultúrnom dome privíta, podobne ako počas všetkých predchádzajúcich jarí, starostka Alžbeta Suriaková. Kysucké kultúrne stredisko sa ujme organizácie národného podujatia nazvaného Rozprávačské Lodno (RL).

Rozprávačské LodnoXIX. Rozprávačské Lodno

O príťažlivosti podujatia svedčí popri inom skutočnosť, že sa doň každoročne prihlasuje okolo štvrťstovky dospelých súťažiacich. Popri skúsených účastníkoch dostávajú príležitosť aj žiaci základných škôl. Po slávnostnom otvorení, ktoré je o 16ej hodine, sa za komornejšej účasti záujemcov začne súťažná časť celoštátnej prehliadky rozprávania. Tá potrvá do podvečera. Potom zasadne odborná porota, aby vyhodnotila kvalitatívnu úroveň rozprávačských vystúpení a určila zostavu tých najlepších, ktorí v nedeľu o 14ej hodine vystúpia na pódiu javiska v galaprograme pred diváckou verejnosťou.

Súčasťou RL sú tradičné odovzdávania ocenení najúspešnejším rozprávačom. Osobitnou odmenou je vecná Cena Martina Kolembusa za dlhoročný umelecký prínos, ktorú udeľuje Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. Týmto ocenením organizátori pripomínajú spoluzakladateľa RL, neúnavného aktivistu, ľudového básnika a nezabudnuteľného rozprávača, ktorý sa narodil v Starej Bystrici, do Lodna prišiel pracovať ako lesník a už sa v obci natrvalo usadil.

Pozvánka

Tešíme sa na vašu účasť,
Kysucká kultúrna nadácia a Obec Lodno