Noc v plameňoch

Že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, je každému dobre známe. Kým je však to nešťastie od nás v bezpečnej vzdialenosti, pravdivosť ľudovej múdrosti si skôr nepripúšťame a veríme, že nás sa týkať nebude. Žiaľ, život si niekedy pripraví naozaj nečakané prekvapenia. Svoje o tom vie aj mladá rodina Juráškovcov, ktorú si ich nešťastie našlo doslovne v horách. V našich horách. Na samote na Terteži v obci Oščadnica.

Pôvodný stavPôvodný stav domu

Nepomohla ani chladná kysucká noc, ani husto padajúci sneh, keď začiatkom decembra, v tichosti, pokradmo, vhupol do kôlne nevítaný hosť a naplno rozvinul svoju mohutnú silu. Zatiaľ nevedno ako, či kde sa najprv malá nespozorovaná iskra zmenila na zhubný plameň, ktorý požieral všetko, čo mu prišlo do cesty. Prezradil ho až hlasný brechot psa, ktorý uprostred noci prebudil starého otca a hustý dym valiaci sa zo spodných okien domu. Vytrhnutý zo sna starý otec duchaprítomne zareagoval, zobudil tvrdo spiacu starú mamu a utekal ratovať svojich malých pravnúčikov Pavlínku a Janíka, ktorí spolu s mamou spali v druhej časti domu. Mali šťastie, že ešte dokázali vybehnúť von. Hoci sa mohli len bezmocne prizerať na spúšť, ktorú prírodný živel na ich domove páchal, predsa len boli vďaka Bohu živí a zdraví.

Dom v plameňochDom počas nešťastnej noci

Žiaru, ktorá v tú noc osvetľovala oblohu, videl ich vnuk Ján až zdola z dediny, kde práve pracoval a okamžite bežal spolu s hasičmi svojej rodine na pomoc. Po nevítanom nočnom hosťovi však ostal už len komín a murované základy. Zhorelo všetko. Šesťdesiatročná história starého kysuckého domu sa premenila na popol...

Následky požiaruNásledky požiaru

Tento smutný príbeh mladej rodiny sa s týždňovým oneskorením dostal aj k nám do Bratislavy a dotkol sa nás rovnako ľudsky ako doteraz mnohých dobrých ľudí na Kysuciach, ktorí neváhali a okamžite rodine poskytli pomocnú ruku v podobe šatstva a jedla. Niektorí, zatiaľ najmä ľudia z blízkeho okolia, pomohli i finančne. Pomocnú ruku podal aj primátor Mesta Čadca. Všetkým patrí veľká vďaka.

Pomocných rúk však bude treba ešte viac, a preto sme sa v záujme rozšírenia možností získania väčšej finančnej podpory pre mladú rodinu rozhodli zorganizovať oficiálnu verejnú zbierku s názvom „Po požiari znova“. Dnešným dňom, 14. decembra 2017, je verejná zbierka právoplatne povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod registrovým číslom 000-2017-042705 a je možné za účelom humanitárnej pomoci pre rodinu Juráškovcov zasielať dobrovoľné finančné príspevky na osobitný účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK91 1100 0000 0029 4202 2640, a to až do 31. marca 2018. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí aspoň čiastočne zmierniť traumatizujúce následky po tejto zhubnej decembrovej noci a mladej rodine vzájomne trochu pomôžeme v neľahkej životnej situácii znovu sa postaviť na vlastné nohy.

za všetkých členov Kysuckej kultúrnej nadácie
Ing. Miroslava Pijáková

12. decembra 2017

Chcem pomôcť
V prípade, že máte možnosť finančne prispieť, pošlite prosím ľubovoľnú finančnú čiastku na nižšie uvedený účet, prípadne využite platbu cez QR kód vo Vašej mobilbankingovej aplikácii.

IBAN: SK91 1100 0000 0029 4202 2640
QR kód