Benefičný koncert Miešaného speváckeho zboru
Kysuca na Devíne

Nádherné sakrálne skladby medzi inými napríklad Croceho Cantate domino, Brucknerov Locus Iste, Gounodova Miserere spolu s jedinečne upravenými ľudovými piesňami Suchoňa, Procházku, Moyzesa a iných v nedeľu 12. júna 2016 takpovediac ožili pod taktovkou nádejného mladého dirigenta Mgr. art. Jána Procházku a v podaní Miešaného speváckeho zboru Kysuca vo Farskom kostole Svätého kríža v Bratislave na Devíne.

Lahodné tóny vďaka vynikajúcej akustike kostola sa niesli ďaleko poza jeho múry a iste potešili nielen všetkých prítomných ale i mnoho okoloidúcich zvedavcov. Slnečný nedeľný podvečer tak jednoznačne patril Kysučanom a ich priateľom, ktorých srdečne so slovami chvály a uznania privítala aj starostka Mestskej časti Bratislava – Devín Ing. Ľubica Kolková. Toto slávnostné podujatie sa nieslo v duchu pamiatky na celoživotnú obetavú prácu s deťmi jedného zo zakladajúcich členov zboru Mgr. Milana Pivku, ktorému Kysucká kultúrna nadácia v januári roku 2014 udelila ocenenie „Osobnosť Kysúc 2013“ v kategórii za humánnu činnosť a ktorý dlhé roky viedol jeden z prvých detských domovov na Kysuciach na Hornom Kelčove. Práve deťom z tohto detského domova, ktorý v súčasnosti patrí pod Detský domov Bytča, je určený aj výťažok zo slávnostného nedeľného Cyrilo-metodského koncertu, z ktorého budú v najbližších dňoch zakúpené detské bicykle pre deti v rôznych vekových kategóriách. Tie zástupcovia Kysuckej kultúrnej nadácie a Mesta Čadca začiatkom letných prázdnin slávnostne odovzdajú deťom, aby si počas nadchádzajúceho leta mohli trénovať svoje športové zručnosti.

Podujatie, ktoré sa stretlo s mimoriadnym ohlasom zúčastnených, bude mať snáď pokračovanie i v ďalších rokoch.

Po niekoľkoročnej pauze fašiangových stretnutí Kysučanov v Bratislave by to bolo aj príjemným momentom na stretávanie „bratislavských“ Kysučanov so svojimi rodákmi i kultúrnym dedičstvom svojich predkov. Držme palce nech sa toto naše bohatstvo šíri do sveta tak úspešne ako kedysi drotárske umenie.

Miroslava Pijáková
Kysucká kultúrna nadácia

16. júna 2016

Archív: Pozvánka